Johan Stämmgård åkeri AB

 
 

    Vi bedriver sedan 1999 åkeri och entreprenadverksamhet med bas i Kalmar


Sedan 2003 är vi ett medlemsföretag i


 Vi är anslutna till